धादिङमा पहिलोपटक सहकारी सम्मेलन,सहकारीलाई नीति, बिधि र उच्च तहको प्रबिधि अवलम्वन गर्ने प्रतिबद्धता