नेत्रावतीमा जारी सहिद संकल्प–सम्पर्क स्मृति कपमा ब्रादी,आयोजक र सेल्लेको जित