समुदायमा संक्रमण देखिएपछि नीलकण्ठ मा.वि असोज २४ सम्म बन्द अनलाइन कक्षा भने सञ्चालन हुने