विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ : प्रधानमन्त्री

नीलकण्ठ मा. वि .मा साईबर सुरक्षा तथा लागु औषध सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम सम्पन्न

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाक ब्यवस्था धरापमा छ : मन्त्रि श्रेष्ठ