रेडक्रस धादिङद्धारा राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा विद्यालयलाई सरसफाई सामाग्री वितरण