नयाँ भेरियन्ट नियन्त्रणमा धादिङ अस्पतालको चासो,सतकर्ता अपनाउन आग्रह