सरकारद्वारा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने श्रष्टा तथा व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान

फाजिलमा परेका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार खटाइने